کمپرسورهای مارپيچی

کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقی

کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقی برای خودروهای راه آهن

مجموعه لوازم تصفيه هوا
سری کمپرسورهای GAR را می توان به همراه مجموعه لوازم تصفيه هوا به مشتری تحويل داد، آين مجموعه لوازم شامل دستگاه جدا کننده آب ، فيلتر ها و خشک کن های جذب رطوبت می باشند که برطبق استاندارد ISO 8573-1 ، کلاس 1,2.1 هوای با کيفيتی توليد می کنند .
هوای با کيفيت باعث افزايش طول عمروحفاظت از سيستم هوای فشرده می شود به طور قابل توجهی هزينه های عملياتی و وقفه های  سيستم ترمز ، سيستم تعليق هوا، سيتم های door operating و غيره را کاهش می دهد .
کلاس های کيفيت استاندارد ISO 8573-1 در کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقی

ويژگی های استاندارد
اين مدل مجهزبه سيستم بی نظيری برای تنظيم فشار راست که فشار کاری را پايين می آورد ،
نشتی سيستم را کاهش می دهد و فشار سيستم را در حدود (1.5 Psi)0.1 bar نگاه می دارد .
صرفه جويی قابل توجه در نصب ، عمليات و تعميرو نگهداری به علت تلفيق کامل سيستم تصفيه هوا و سيستم تقطير .
نصب  مخزن ذخيره با حجم استاندارد 270 ليتر باعث صرفه جويی بيشتر در نصب  می شود و همچنين ميزان افت فشار و نشتی سيستم را کاهش می دهد .

مجهزبه سيستم الکترونيکی  Elektronikon به همراه تنظيم کننده الکترونيکی و قابليت کنترل چندين کمپرسور

راندمان انرژی در کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقی
صرفه جويی در هزينه چرخه عمر کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقی
صرفه جويی بی نظير انرژی معادل 35%  يا بيشتر در مدل GA 7-11 يک سيستم کم حجم Work place air system TM به پايين سطوح صدای خيلی پايين اين امکان را فراهم می آورد که به راحتی در هر مکانی نصب شود .
نصب سريع ، آسان و مقرون بصرفه

تعمير راحت به منظور عملکرد بدون عيب در طولانی مدت
صرفه جويی هزينه چرخه زندگی کمپرسور
صرفه جويی انرژی بطور ميانگين 35% يا بيشتر با استفاده از VSD
مصرف انرژی
نصب
نگهداری و تعمير
سرمايه گذاری
بطور ميانگين 10% صرفه جويی  با سيستم Work place Airsystem TM
کاهش هزينه نصب
کاهش نشتی
کاهش افت فشار

گزينش های استاندارد در کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقی
–         مجرای فرعی خشک کن (فقط برای نوع (FF
–         دستگاه جدا کننده روغن / آب
–         مجرای الکترونيکی تخليه اب
–         کليد  اصلی قطع جريان برق
–         دستگاه بالابر
–         سايه  بان
–         فيلتر ورودی نيرومند
–         رنگ بخصوص
–         مخزن ذخيره هوا با حجم 500 ليتر
–         روغن مصنوعی PAO

روغن با گريد خوراکی
ارائه راه حلی کلی  برای تمام کاربرها
اطلس کوپکو ارائه کننده بهترين راه حل برای مقتضيات بخصوص مشتريان است و مشکلات روزمره آنها را حل می کند.
کمپرسورهای GA variable speed driven  به نحوه مطلوبی از هوا استفاده می کنند و به گونه ای طراحی شده اند که از دوره گذار از تمام بار تا بی بار اجتناب می کنند و از مصرف انرژی اضافی به علت عملکرد offload جلوگيری می شود. اطلس کوپکو با استفاده از تکنولوژی VSD توانسته است مصرف انرژی را تا اندازه زياد کاهش دهد .

سيستمGA twork place Air system TMدارای عملکردی بهينه است وتمام مقتضيات مربوط به کنترل کمپرسور را تا حد پيشرفته ای فراهم می سازد .
اين سيستم را به علت دارا بودن سطوح صدای خيلی پايين می توان در هر محلی نصب کرد.

GA تاکنون قابل اطمينان ترين راه حل برای برآورده کردن نيازهای کارگاهها بوده است ، اين سيستم که روی مخزن نصب می شود .
هوای فشرده با کيفيتی در اختيار کاربران قرار می دهد .

کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقی با عملکردی بهينه در کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقی

اين کمپرسورها پاس طراحی متبکرانه تجهيزات و بخش اصلی کمپرسور هوای فشرده مرغولی دراختيار صنايع قرار می دهند .
اين کمپرسورها به علت دارای بودن سيستم صداگير و هواکش شعاعی کارآمد ،محيط کاری مطلوبی را با حداقل
سطوح سروصدا فراهم می آورند .

قابليت تنظيم دقيق وکنترل سيستم هوای فشرده ازطريق به کارگيری سيستم های تنظيم Elektronikon®
تلفيق راه حل های  پيچيده برای تصفيه بهينه ، باز يافت انرژی و حفاظت از سيستم در محيط های سخت

1- بخش اصلی کمپرسور
2- هواکش شعاعی
3- سردکن
4- دستگاه جدا کننده روغن
5- Elektronikon II 
6- فيلتر ورودی هوا
7- موتور

8-فيلتر  روغن

راه حل کارگاهی قابل اطمينان
اين کمپرسورها دارای راندمان و عملکرد بالايی می باشند که تمام نياز های کارگاهی را برآورده می سازند.
تمام تجهيزات کامل کمپرسور بر روی مخزن نصب شده است و سريعا هوای با کيفيتی توليد می کند .
کنترل متناسب با مقتصيات کارگاه : ®I Elektronikon دارای علائم و نشانه های جهانی  است که تمام کارکنان قادر به درک و استفاده از آنها هستند .
1- بخش اصلی کمپرسور
2- هواکش شعاعی
3- سردکن
4- دستگاه جدا کننده روغن
5- Elektronikon I
6- فيلتر هوای ورودی
7- موتور
8- فيلتر روغن

Workplace: چند کاربردی بودن و توانايی کلی در کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقی
کمپرسور GA به علت کم حجم بودن ، سطوح پايين صدا در حين عمليات و مجهز بودن به تجهيزات تصفيه هوا سيستم چند منظوره ای را در اختيار صنعت شما قرار می دهد. طرح يکپارچه GAI  اين مکان را فراهم می آورد که کمپرسور در همان محل توليد نصب گردد و بدين ترتيب هزينه های مربوط به لوله کشی بدونی کاهش می يابد و افت فشار در سيستم به حداقل می رسد . اين افزايش بازدهی باعث صرفه جويی قابل ملاحظه ای در انرژی می گردد .

کاهش هزينه ها نصب در کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقی
GA را می توانيد کاملا در همان محل مورد نظر نصب کرده و راه اندازی می کنيد و بنابراين ديگر نياز به يک اتاق مجزا برای کمپرسور نيست
GAT به صورت آماده به کار به مشتری تحويل داده می شود و بنابراين ايجاد وقفه در توليد را به حداقل می رساند و هزينه های نصب را کاهش می دهد .
GA مجهز تجهيزات تصفيه می باشد و بدين ترتيب نيازی به هزينه های لوله کشی بيرونی نيست .

کاهش هزينه های انرژی و مراقبت و نگهداری  در کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقی
به علت لوله کشی انداک در محيط کار،ميزان افت فشار در سيستم به حداقل می رسد و بدين ترتيب هزينه های انرژی کاهش  می يابد .
سيستم  تصفيه GA هوايی پاکيزه توليد می کند و بدين  ترتيب از فرسايش شبکه جلوگيری می شود، مصرف انرژی به حداقل می رسد و هزينه های مربوط به تعمير و نگهداری کاهش می يابد .
GA در پايين ترين فشار ممکن کار می کند و بدين ترتيب هزينه های انرژی کاهش می يابد .

کنترل و نظارت در کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقی
کنترل کلی ، اطمينان باز دهی
سيستم عامل Elektronikon کل سيستم را کنترل می کند و بدين ترتيب راندمان و قالبيت اطمينان کمپرسور افزايش می يابد Elektronikon مجهز به حسگرهای فوق العاده و عملکردهای ارتباطاتی اينترنتی و ورودهای ديجيتالی است و بدين ترتيب می توان آنرا با نيازهای مخصوص مشتری مطابقت داد. اين سيستم قادر است تا چهار کمپرسور (Energon) رابطور مرکزی کنترل کند. اين سيستم دارای  21 زمان متفاوت است . سيستم عامل Elektronikon برای به حداکثر رساندن بازده انرژی  موتور اصلی را کنترل می کند و فشار سيستم را در محدوده از پيش تعيين شده ای تنظيم می کند. تنها با فشردن يک دگمه می توانيد کمپرسور را از راه دور روشن و خاموش کنيد.
کمپرسورهای مارپيچی روغن ترريقی برای خودروهای راه آهن.
کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقی با سرعت متغيير در کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقی
بازدهی انرژی در کمپرسورهای مارپيچی روغن ترريقی
انرزی می تواند بيش از 70% هزينه های چرخه زندگی کمپرسور (LCC) را تشکيل  دهد. توليد هوای فشرده می تواند بيش از 40% مجموع هزينه جريان الکتريسته يک کارخانه را تشکيل می دهد. ميزان نياز صنايع به هوای فشرده بنابر زمان روز ، هفته يا حتی ماههای هر سال در نوسان است . اين نوسان در ميزان تقاضای هوا بين 40 تا  80% است . تکنولوژی VSD اطلس کوپکو ميزان نياز به هوای فشرده را منعکس می کند و بدين ترتيب ديگر تقاضای  متغيير با هزينه های متغيير انرژی مساوی نيست .
-a مصرف انرژی
-b سرمايه گذاری
-c مراقبت و نگهداری
-d نصب
-e 35% صرفه جويی در انرژی

به اين علت که هيچ انرژی غير ضروری توليد نمی شود بنابراين  GA VSD می تواند هزينه های انرژی را تا 35% يا بيشتر کاهش دهد. کاهش های هزينه می تواند بطور ميانگين 22% کل چرخه زندگی کمپرسور را تشکيل می دهد .
بطور کل قيمت اضافی کمپرسور VSD در مقايسه با کمپرسور سرعت ثابت)  (fixed speed در عرض يک يا در سال  باز می گردد .

GAVSD هزينه های انرژی را به چندين طريق کاهش می دهد:
حذف دوره انتقال از انرژی تمام بار تا انرژی بی بار
اجتناب از عملکرد در مواقعی که بار الکتريکی وجود ندارد در مقايسه با کمپرسور سنتی که با بار الکترويکی سبک نيز کار می کنند
حفظ فشار خالص در دامنه o.lobar 1.5Psi
کاهش کلی فشار ميانگين کار
به حداقل رساندن ميزان نشتی سيستم به علت پايين تر بودن فشار سيستم
افزايش قابليت اطمينان سيستم از طريق موتورراه انداز تدريجی جهت جلوگيری از خيز جريان الکتريسته
قابليت انتخاب فشار در دامنه 13bar تا 4 با استفاده از چرخ دنده الکترونيکی جهت اطمينان حاصل کردن از کاهش هزينه های الکتريسيته
باز دهی انرژی در کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقی
صرفه جويی های هزينه چرخه زندگی کمپرسور
GA 7-11 VSD مصرف انرژی را بطور قابل ملاحظه ای حدود 35% يا بيشتر کاهش می دهد .
سيستم کم حجم و کوچک Work place air System TM به پاس سطوح خيلی پايينی که دارد اين امکان را فراهم می آورد که به راحتی در هر مکانی نصب شود . نصب سريع ، اسان و مقرون بصرفه .

تعمير راحت به منظور عملکرد بدون عيب در طولانی مدت .
صرفه جويی های هزينه چرخه زندگی کمپرسور
صرفه جويی های انرژی بطور ميانگين 35%يا بيشتر  توسط VSD
مصرف انرژی
نصب
تعمير و نگهداری
سرمايه گذاری
بطور ميانگين 10%  صرفه جويی با استفاده از Work place air System TM  
کاهش هزينه نصب 
کاهش نشتی
کاهش افت فشار

گزينش های استاندارد در کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقی
GA را می توان بنابر نوع نيازها سفارش داد GA دارای تجهيزات اختياری است از خشک کن و فيلتر گرفته تا محافظ باران که همگی اين تجهيزات را می توانيد بنابر شرايط بخصوص توليد بر روی سيستم نصب کنيد .
حفاظت
محفظه نگهدارنده روغن
گرمکن محفظه موتور
گرمکن محفظه موتور مقاومت های حرارتی
ترموستات استوايی
حفاظ فريز 
فيلتر مقاوم هوای ورودی
پيش  فيلتر های ورودی کمپرسور
کارهای عمومی
محافظ باران
کليد عايق برق اصلی
دستگاه بالابر
رله هايی برای سلکتور توالی ES100
مانيتور AIR
نمايش نموداری برای سيستم  Elektronikon
روغن ها
روغن با گريد خوراکی
روغن Roto –xtend
گزينش های کلی
بازيابی انرژی
رنگ سانيان
مهر GOST روسی
تائيد يه های دريايی
گونه های درجه بالای محيط
تجهيزات جانبی IT
مخزن ذخيره هوای SQL
(1) فقط برای دستگاههای (2)FF مورد نياز برای کار الکترهای چينی،کره ای و ژاپنی GA رامی توان بنابر نوع نياز سفارش داد. GA دارای  تجهيزات و لوازم جانبی متنوعی است از خشک کن و فيلتر گرفته تا محافظ باران که همگی اين تجهيزات را می توانيد بنابر شرايط بخصوص توليد بر روی سيستم نصب کنيد.

کمپرسورهای مارپيچی روغن ترريقی برای خودروهای راه آهن.
تصفيه هوا در کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقی
مجموعه تجهيزات فيلتر کلاس 1
مجموعه تجهيزات فيلتر کلاس 2
مجرای فرعی خشک کن
تصفيه آب تقطير
دستگاه جدا کننده روغن / آب (OSD)
مجرای تخليه آب الکترونيک (EWD) بر روی سرد کن
مجرای تخليه هوا (EWD) يا مجرای تخليه تايمر N/A
(1) فقط برای دستگاههای (2)FF مورد نياز برای کاراکترهای ژاپنی ، کره ای و چينی

کمپرسورهای مارپيچی روغن ترريقی با سرعت متغيير (VSD)
قابليت اطمينان در کمپرسورهای مارپيچی روغن ترريقی
طراحی و ساخت GAبر طبق استاندارهای  ISO1217,ISO 14001 ,ISO2001ويرايش 3 ضميه C است . جديدتريی نوع کمپرسور مارپيچی روغن تزريقی که توسط اطلس کوپکو توليد شده است دارای يک سيستم محرک بدون نياز به مراقبت و تعمير است و دارای طول عمری طولانی و هزينه عملياتی پايين می باشد اين سيستم به گونه ای ساخته شده است که حتی در درجه حرات هايی تا 55°C/13if نيز عملکردی قابل اطمينان دارد،GA قابليت  اطمينان را تا سطح جديدی عرضه می کند .

کمپرسورهای مارپيچی روغن ترريقی برای خودروهای راه آهن.

کاهش هزينه های انرژی در کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقی
هزينه هوای فشرده بيش از 40 درصد هزينه های کلی برق را تشکيل می دهد .اطلس کوپکو قصد دارد ميزان هزينه ها را کاهش دهد.
کمپرسورهای GA VSD (سرعت متغيير ) قادر هستند هزينه های انرژی را بطور ميانگين تا 35% و مجموع هزينه های چرخ زندگی کمپرسور را تا 22% کاهش دهند از طريق تنظيم ظرفيت کمپرسور اين صرفه جويی در انرژی تاثير بلقوه ای در محيط زيست دارد که تعهد اين شرکت را نسبت به نسل های بعدی نشان می دهد .

تلفيق سيستم هوا در کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقی
با استفاده از GA می توانيدسيستم هوای فشرده را دقيقا درهمان محل مورد نياز تلفيق کنيد عملکرد کم صدا و تجهيزات تلفيقی تصفيه هوا اين دستگاه باعث شده است که ديگر نيازی به اتاق جداگانه ای برای کمپرسور نباشد و هزينه های لوله کشی و افت فشار داخلی سيستم کاهش می يابد .

کمپرسورهای GA بصورت آماده به کار تحويل می شوند و هزينه های نصب را به حداقل می رسانند .
انواع کمپرسورهای GA :

کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقی با سرعت متغيير (VSD)
Work place  : چند کاربری بودن
کمپرسور GA به علت کم حجم بودن ، سطوح پايين صدا در حين عمليات و مجهز بودن به تجهيزات تصفيه هوا سيستم چند منظوره ای را در اختياری صنعت شما قرار می دهد . طرح يکپارچه GA اين امکان را فراهم می آورد که کمپرسور در همان محل توليد نصب گردد وبدين ترتيب هزينه های مربوط به لوله کشی بيرونی کاهش می يابد و افت فشار در سيستم به حداقل می رسد. اين افزايش بازدهی باعث صرفه جويی قابل ملاحظه ای در انرژی می شود .
کمپرسورهای مارپيچی روغن ترريقی برای خودروهای راه آهن
کاهش هزينه های نصب در کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقی
GA را می توانيد کاملا در همان محل مورد نظر نصب کنيد و بنابراين ديگر نياز ی به يک اتاق مجزا برای کمپرسور نمی باشد .
GA به صورت آماده به کار به مشتری تحويل داده می شود و بنابراين ايجاد وقفه درتوليد را به حداقل می رساند و هزينه های نصب را کاهش می دهد  .
GA مجهز به تجهيزات تصفيه می باشد و بدين ترتيب نيازی به هزينه های لوله کشی بيرونی نيست .

کاهش هزينه های انرژی و مراقبت و نگهداری در کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقی
به علت لوله کشی اندک در محيط کار ، ميزان افت فشار در سيستم به حداقل می رسد و بدين ترتيب هزينه های انرژی کاهش می يابد .
سيستم تصفيه GA هوايی پاکيزه توليد می کند و بدين ترتيب از فرسايش و خوردگی شبکه جلوگيری می شود، مصرف  انرژی به حداقل می رسد و هزينه های مربوط به تعمير نگهداری کاهش می يابد .
GA در پايين ترين  فشار ممکن کار می کند و بدين ترتيب هزينه های انرژی را کاهش می دهد .

کمپرسورهای مارپيچی مايع تزريقی با سرعت متغيير  در کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقی
کنترل و نظارت
-1 کنترل چندين کمپرسور
-2 تنظيم دوگانه فشار

کنترل کلی  ، اطمينان از بازدهی در کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقی
سيستم عامل Elektronikon کل سيستم را کنترل می کند وبدين ترتيب راندمان و قابليت اطمينان کمپرسور افزايش می يابد . Elektronikon  مجهز به حسگرهای فوق العاده و عملکردهای ارتباطاتی درون شبکه ای و ورودی های ديجيتالی است و بدين ترتيب می توان آنرا با نيازهای بخصوص مشتری مطابقت داد . اين سيستم قادر است تا چهار کمپرسور رابطور مرکزی کنترل کند.
اين سيستم دارای 27 زبان متفاوت است . سيستم را در محدوده از پيش تعيين  شده ای تنظيم می کند .
تنها با فشردن يک دکمه می توانيد کمپرسور را از راه دور روشن و خاموش کنيد. يا  آن  را بار دهی يا تخليه کنيد .

-1 کنترل چندين کمپرسور در کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقی
سيستم  Elektronikon قادر است تا چهار کمپرسور را بطور مرکزی و بطور همزمان کنترل کند. در نتيجه فشار در سيستم و مصرف انرژی بطور چشمگيری کاهش می يابد و بعلاوه ميزان نشتی هوای فشرده به حداقل می رسد و فشار ثابت تری در سراسر شبکه ايجاد می شود .
 
تنظيم دو گانه فشار در کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقی
در فرآيند توليد ميزان تقاضا درنو سال است و بدين ترتيب در دوره هايی که ميزان تقاضا کم است انرژی به هدر می رود با استفاده از سيستم Elektronikon می توان فشار سيستم را در دو باند متفاوت بطور دستی يا اتوماتيک کنترل کرد و بدين ترتيب ميزان هزينه در مواقعی که ميزان استفاده پايين است کاهش می يابد .

(DSS)  Delayed Second stop موتور محرک را فقط در مواقع لزوم به کار می اندازد .
به اين علت Elektronikonفشار سيستم را در حد مطلوب نگاه می دارد و در عين حال زمان اجراء  موتور را به حداقل می رساند و بنابراين مصرف انرژی به حداقل می رسد .

تکنولوژی Saver cycle مصرف انرژی خشک کن های
تبريدی را در کاربردهای بارسبک کاهش می دهد . Elektronikon با استفاده از يک حسگرمحيطی برای کنترل توقف نقطه شبنم مورد نياز ، خشک کن را خاموش و روشن می کند و بدين  ترتيب استفاده انرژی  را به حداقل می رساند و مانع خوردگی سيستم هوا می شود .

سيستم Elektronikon قادر  است  تا چهار کمپرسور را بطور مرکزی و در يک زمان کنترل کند . در نتيجه فشار سيستم و مصرف انرژی بطور چشمگيری کاهش می يابد و بعلاوه ميزان نشتی هوای فشرده به حداقل می رسد و فشار پايدارتری در سراسر شبکه ايجاد می شود .

-2  درفرآيند توليد ميزان تقاضا در نوسان است و بدين ترتيب در دوره هايی که ميزان تقاضا کم است انرژی به هدر می رود . با استفاده از سيستم Elektronikon می توان فشار سيستم را در دو باند متفاوت بطوردستی يا اتوماتيک کنترل کرد و بدين ترتيب  ميزان هزينه در مواقعی که ميزان استفاده پايين کاهش می يابد .

Delayed second stop(DSS) موتور محرک را فقط در مواقع لزوم به کار می اندازد
به اين علت کهElektronikon  فشار سيستم را درحد مطلوب نگاه می دارد و در عين حال زمان اجراء موتور را به حداقل می رساند بنابراين مصرف انرژی به حداقل می رسد .
کمپرسور های مارپيچی روغن تزريقی با سرعت متغيير (VSD)
قابليت اطمينان داخلی

-1 بدون نياز به تعمير و نگهداری سيستم محرک در کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقی
سيستم محرک 100%GA بدون نياز به تعمير ونگهداری است .احتمال خطر گريس کاری ياتاقان های موتور سنتی در اين سيستم وجود ندارد .
اين تکنولوژی اين امکان را برای سيستم محرک فراهم می کند در درجه حرارتی  تا 55°C/13/°F کار کند .

-2 فيلتر روغن
·         کارايی فيلتر روغن در اين سيستم 300% بهتر از فيلتر های سنتی است و روغن تميزی برای تمام قطعات روغن کاری شونده کمپرسور فراهم می آورد .

·         فيلتر روغن با درجه B/2=75 استاندارد صنعتی جديدی برای کمپرسور تعيين می کند که کاملا با استاندارد ISO 16889 مطابقت دارد .
-3 پس سرد کن به همراه دستگاه جدا کننده آب
پس سردکن GA به همراه دستگاه تلفيقی جدا کننده آب بلافاصله تمام آبهای تقطير را جدا می کند و از احتمال خوردگی تجهيزات جلوگيری می کند .
پس سردکن به همراه دستگاه تلفيقی جدا کننده آب قادر است 100% آب  تقطير را خارج کند و بدين ترتيب کيفيت هوا در مقايسه با دستگاههای جدا کننده سنتی بهبود می يابد  .

-4 مجراهای تخليه آب الکترونيکی
مجراهای تخليه GA در مقايسه با مجراهای تخليه سنتی از هد رفتن هوای فشرده هماهنگ می کنند .
مجراهای تخليه با کنترل گرکمپرسور رابطه برقرار می کند و اطمينان حاصل می کند که آب تقطير بطور پيوسته خارج می شود .
به علت گشاد بودن مجرای تخليه امکان مسدود شدن آن از بين می رود و عملکردی بدون مشکل  فراهم می آيد.
-5سرد کن اتاقک الکتريکی
پروانه سردکن اصلی ، اتاقک الکتريکی را سرد می کند و اطمينان حاصل می شود که درجه حرارت های عملياتی حتی ر درجه حرارت هايی تا 55°C   /131°F کاملا تنظيم می شود .

-6 جدا کننده روغن
با استفاده از فيلترهای متبکرانه  ذرات روغن از هوای فشرده خارج می شود و در عين حال افت فشار به حداقل می رسد . درنتيجه کيفيت هوا در بالاترين راندمان بهبود می يابد .
-7 سوپاپ ورودی
اندازه سوپاپ ورودی بار حداکثر جريان در نظر گرفته شده است و در نتيجه هيچ افت فشاری در سيستم ايجاد نمی شود .
اين سوپاپ درضلع وفشار هوا کار می کند و در نتيجه در مقايسه  با سوپاپ های ورودی فنری قابليت اطمينان بهتری دارد .
-8 فيلتر ورودی
فيلترهای مقاوم ورودی هوا 999% از  ذرات گردوغبار راحتی تا اندازه های 3 ميکرونی جمع آوری می کنند و بدين ترتيب از قطعات کمپرسور محافظت می شود .
هر دو دستگاه  3 پس سرد کن به همراه جدا کننده آب و 5 سرد کن اتاقک الکتريکی در پشت کمپرسور نصب می شوند .

کمپرسورهای مارپيچی روغن ترريقی برای خودروهای راه آهن.
کمپرسور های مارپيچی روغن تزريقی با سرعت متغيير در کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقی
باز دهی انرژی در کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقی
انرژی می تواند بيش از 70% هزينه های چرخه زندگی کمپرسور (LCC) را تشکيل دهد. توليد هوای فشرده می تواند بيش از 40% مجموع هزينه جريان الکتريسيته يک کارخانه را تشکيل دهد. ميزان نياز صنايع به هوای فشرده بنابر زمان روز ،هفته ياحتی ماههای سال در نو سان است . نوسان تقاضای هوا بين 40 تا80% است . تکنولوژی VSD اطلس کوپکو ميزان نياز به هوای فشرده را نشان می دهد . وبدين ترتيب ديگر تقاضای متغيير با هزينه های متغيير انرژی  مساوی نيست .
-a مصرف انرژی
-b سرمايه گذاری
-c مراقبت و نگهداری
-d نصب
-e 35% صرفه جويی در انرژی

به اين علت که هيچ انرژی غير ضروری توليد نمی شود بنابراين  GAVSD می تواند يا بيشتر کاهش دهد. کاهش های هزينه می تواند بطور ميانگين 22% کل چرخه زندگی کمپرسور را تشکيل دهد.بطور کل قيمت اضافی کمپرسور VSD درمقايسه با کمپرسور سرعت ثابت ، در عرض يک يا دو سال باز می گردد .

کمپرسورهای مارپيچی روغن ترريقی برای خودروهای راه آهن.

LCC کمپرسور استاندارد  و  LCC کمپرسور VSD در کمپرسورهای مارپيچی روغن تزريقی
GAVSD هزينه های انرژی  را به چندين طريق کاهش می دهد .
حذف دوره انتقال از انرژی تمام بار تا بی بار
اجتناب از عملکرد در مواقع  عدم وجود بار الکتريکی در مقايسه با کمپرسور های سنتی که با بار الکتريکی سبک نيز کار می کنند .
حفظ فشار خالص در دامنه 0.10bar, 1.5 psi
به حداقل رساندن ميزان نشتی سيستم به علت پايين تر بودن فشار سيستم
افزايش قابليت اطمينان سيستم از طريق موتور راه اندازی تدريجی جهت جلوگيری از خيز جريان
قابليت انتخاب  فشار دردامنه 13bar تا 4 با استفاده از چرخ دنده  الکترونيکی جهت اطمينان از کاهش هزينه های الکتريسته
حفاظت
محفظه نگهدارنده روغن
گرمکن محفظه موتور
گرمکن محفظه موتور + مقاومت های حرارتی
سوپاپ آب بندی
رله توالی فاز
ترموستات استوايی
حفاظت از انجامد
4 اتاقک NEMA
اتاقک NEMA 4X
کارهای عمومی
محافظ باران
کليد عايق برق اصلی
دستگاه بالابر
برقراری ارتباط 
رله هايی برای سکلتور توالی ESLOO
روغن ها
روغن مصنوعی PAO  
روغن با گريد خوراکی
روغن Roto Extreme
روغن Roto xtend
گزينش های عمومی
بازيابی انرژی
رنگ بخصوص سايبان
مهر GOST روسی
تنظيم کنترل
مانيتور AIR
تاييد يه های دريايی
گونه هايی که در درجه حرارت های بالاي محيط قابل کاربرد هستند .
نمايش نموداری برای Klektronikan
تصفيه هوا
مجموعه تجهيزات تلفيقی فيلتر کلاس 1
مجموعه تجهيزات تلفيقی فيلتر کلاس 2
مجرای فرعی خشک کن
تصفيه آب تقطير
دستگاه تلفيقی جدا کننده آب / روغن.

نمایش بیشتر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا